Rożek Brokers Group Sp. z o.o. po zbadaniu potrzeb grupy zawodowej Projektantów Wnętrz przy współpracy z Polskim Centrum Architektów Wnętrz www.pcaw.pl, stworzył dedykowany program ubezpieczeń, składający się z ryzyk:

  1. ubezpieczenie OC zawodowej
  2. ubezpieczenie OC wykonawstwa
  3. ubezpieczenie OC ogólne
  4. ubezpieczenie Ochrony prawnej
  5. ubezpieczenie Sprzętu elektronicznego
  6. ubezpieczenie NNW
  7. ubezpieczenie Cyber

Aby poznać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się z Informacją o dystrybutorze ubezpieczeń. tutaj Informacje o dystrybutorze ubezpieczeń

OC Zawodowa

Odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek uchybień w czynnościach zawodowych:

  • projektowanie wnętrz i nadzór autorski,
  • architektura zieleni (landscaping),
  • projektowanie wyposażenia wnętrz (product design).
Oferta

Warianty sumy gwarancyjnej: od 100 000 zł do 2 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Składka

Składka roczna od 500 zł do 2 160 zł w zależności od planowanego obrotu w rocznym okresie ubezpieczenia.

Czytaj więcej
OC ogólne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia skierowane jest zarówno do osób prawnych jak i osób fizycznych,którzy posiadają biuro i/lub korzystają z mienia osób trzecich.

Oferta

Oferta ubezpieczenia posiada jeden wariant sumy gwarancyjnej w wysokości 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

Składka

Składka w wysokości 300 zł/rocznie- jej wysokość nie jest uzależniona od planowanego obrotu/przychodu. Składka jest płatna z góry za cały okres ubezpieczenia, przy zawarciu umowy ubezpieczenia.

Czytaj więcej
Ochrona prawna

Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej dla projektantów wnętrz

Oferta

Oferta ubezpieczenia posiada różne warianty sumy gwarancyjnej w wsokości od 20 000 zł do 200 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

Składka

Składka od 95 zł do 209 zł/rocznie. Składka jest płatna z góry za cały okres ubezpieczenia, przy zawarciu umowy ubezpieczenia.

Czytaj więcej
NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą 24 h na dobę. Ubezpieczenie działa zarówno podczas wykonywania czynności zawodowych w pracy, w drodze do i z pracy oraz w życiu prywatnym. Program przewiduje także możliwość wykupienia ubezpieczenia dla osób wskazanych przez Ubezpieczającego.

Oferta

Propozycja uwzględnia trzy warianty sumy gwarancyjnej: 10 000 zł; 20 000 zł; 50 000 zł.

Składka

Suma ubezpieczenia: 10 000 zł- 50 zł; 20 000 zł- 80 zł; 50 000 zł- 150 zł
Składka za dodatkowe rozszerzenia :
1. następstwa zawałów serca i udarów mózgu + 30%
2. wyczynowe uprawianie sportów +100%
3. następstw NW powstałych na skutek ataków terrorystycznych w krajach standardowo wyłączonych z ochrony + 100%
4. uczestnictwo w ekspedycjach + 100%

Ochrona dla osób, które przekroczyły 70 rok życia wiąże się ze zwyżką składki +50% Składka jest płatna z góry za cały okres ubezpieczenia, przy zawarciu umowy ubezpieczeniaCzytaj więcej
CyberRisk

Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych chroni przed konsekwencjami ataku hakerskiego, w tym również działania wirusa komputerowego. Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu o skutki naruszenia bezpieczeństwa danych wynikłe z innej przyczyny niż atak.

Oferta

Ubezpieczenie jest dostępne w wariancie podstawowym lub rozszerzonym z limitem odpowiedzialności w wysokości 100.00 zł, 200.000 zł, 500.000 zł lub 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

Składka

Składka roczna uzależniona jest od wybranego wariantu ubezpieczenia i wynosi od 400 zł do 2.900 zł. Składka jest płatna z góry za cały okres ubezpieczenia, przy zawarciu umowy ubezpieczenia.

OC prac wykonawczych

Ubezpieczenie OC w związku z prowadzeniem na zlecenie projektanta prac wykonawczych. Obejmuje ochroną szkody osób trzecich, które mogą powstać w wyniku realizacji prac na podstawie projektu przez firmę wykonawczą działającą na zlecenie projektanta.

Oferta

Ubezpieczenie dostępne jest w wariancie 100.000 zł i 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Składka

Składka roczna zależna jest od wyboru sumy gwarancyjnej. Minimalna składka wynosi 1.800 zł.

EEI

Ubezpieczeniem można objąć zarówno urządzenia stacjonarne jak i przenośne np.laptopy,aparaty cyfrowe, kamery etc.nie starsze niż 5 lat. Ubezpieczenie dla sprzętu elektronicznego przenośnego obejmuje terytorium Europy bez konieczności opłacenia dodatkowej składki.

Oferta

Suma ubezpieczenia = wartość sprzętu zgłoszonego dla ubezpieczenia

Sprzęt ubezpieczony jest na wartości odtworzeniowej rozumianej jako wartoścrówną kosztom zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy sprzęt tego samego rodzaju, jakości i wydajnośc, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego.

Składka

Składkę za ubezpieczenie mienia oblicza sie na podstawie stawek:

5‰ od wartości sprzętu stacjonarnego
Np. dla sprzętu o wartości 15.000zł:
15.000 zł x stawka 5‰=75zł

5‰ od wartości sprzętu przenośnego
Np. dla sprzętu o wartości 15.000zł
15.000 zł x stawka 5‰= 75zł

Składka minimalna 30 złCzytaj więcej

Rozwijaj swój biznes w profesjonalny sposób - legitymując się dedykowanym ubezpieczeniem.

Ubezpiecz się